ข่าวสารจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

  • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี การศึกษา 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร ทุกชั้นปี s_hot 
ปฏิทินการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับปริญญาตรี และ ระดับประกาศนียบัตร s_hot 
ผลการประกวดกิจกรรม“มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปี๓ s_hot 
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี ๓
( 3rd MCU Contest)” s_hot 
ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีร่วมประกวดพานไหว้ครู และ บทกลอนไหว้ครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐ s_hot 
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ s_hot 
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ s_hot 
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ s_hot 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรและทำบุญต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ s_hot 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างวิทยาลัยสงฆ์
ในโครงการ “เกมส์กีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก ๖๐”” s_hot 
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี ๓
( 3rd MCU Contest)” s_hot 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา s_hot 
นิทรรศการออนไลน์ ชุดวันอาสาฬหบูชา s_hot 
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ s_hot 
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ขอเชิญหน่วยงานราชการต่างๆร่วมทำบุญในโอกาสปีใหม่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๐ s_hot 
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ s_hot 
ประกาศรายชื่อและกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐" s_hot 
โครงการ "เตรียมความพร้อมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  s_hot 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐" s_hot 
โครงการ "เตรียมความพร้อมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  s_hot 
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ s_hot 
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ s_hot 
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ s_hot 
กำหนดการประชุมสำนักงานวิชาการ ประจำวิทยาลัยสงฆ์ฯ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ s_hot 
โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ s_hot 
ภาพข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

พิธีปัจฉิมนิเทศและสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจ

พุทธปัญญารวมใจทำบุญรับปีใหม่ไทย สงกรานต์ ๒๕๖๐

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปีงบ ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปีงบ ๒๕๖๐ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ปีงบ ๒๕๖๐จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.เปิดป้าย”วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี”

ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ
ประมวลวีดีทัศน์กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์ ฯ