การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัย และปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัย
และปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ เรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัยและปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีคณาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมการสัมนาในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม”กิตตินธร” ชั้น๒ อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัย
และปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ เรื่องการพัฒนาโจทย์วิจัยและปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีคณาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมการสัมนาในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม”กิตตินธร” ชั้น๒ อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *