กำหนดการประชุมสำนักงานวิชาการประจำวิทยาลัยสงฆ์ฯ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดการประชุมสำนักงานวิชาการ ประจำวิทยาลัยสงฆ์ฯ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมกิตตินธร ชั้น ๒ อาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมรกุมารี
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
แจ้งคณาจารย์และจเาหน้าที่ทุกท่านจากที่ได้แจ้งการประชุมวิชาการประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขณะนี้สำนักงานวิชาการกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อทำวาระการประชุม
จึงขอให้คณาจารย์ที่จะนำวาระเข้าร่วมประชุมแจ้งที่สำนักงานวิชาการ
พร้อมเอกสารในเวลาไม่เกิน 15.00น.
ถ้าไม่มีท่านใดแจ้งเข้ามาจะถือว่าไม่มีวาระการประชุมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *